Hjärt-lungmaskin

Kirurgen kan stoppa hjärtat med en hjärt-lungmaskin. Maskinen tar över hjärtfunktionen.

Hjärtat och lungorna arbetar tillsammans för att förse kroppens celler med syre. Hjärtat pumpar avoxiderat blod till lungorna och tar sedan tillbaka syresatt blod från lungorna för distribution till resten av kroppen. Detta är en del av cirkulationssystemet.

I många fall skadas hjärtat till följd av hjärtsjukdom eller skada. Öppen hjärtkirurgi kan vara nödvändig för att reparera skadan. Bröstet öppnas och hjärtat exponeras. Under vissa öppna hjärtoperationer måste hjärtat stängas så att hjärtmuskeln, hjärtklaffarna eller andra delar av hjärtat kan repareras. Med en hjärt-lungmaskin kan kirurgen stoppa hjärtat, varefter maskinen tar över hjärtfunktionen, så att blodcirkulationen bibehålls.

Maskinen består av en pump som fungerar som hjärtat och en konstgjord lunga (syresättare) som tar över lungans funktion.

Vid bypassoperation med en hjärt-lungmaskin avleds först syrefattigt blod från hjärtatens förmak (övre håligheter) till en behållare i hjärt-lungmaskinen. Därefter riktas blodet till den konstgjorda lungan, där syre tillsätts blodet. Blodet pumpas sedan tillbaka till patientens artärsystem, varefter kroppen kan återuppta blodcirkulationen själv. Efter att hjärtskadorna har reparerats startas hjärtat om och hjärt-lungmaskinen behövs inte längre.