Hjärtblodflöde synligt genom kontrastbubblor

ROTTERDAM - Detektering av kontrastmedel i ultraljud kan förbättras avsevärt. Detta är till exempel användbart vid undersökningar efter hjärtinfarkt. Detta framgår av doktorandforskning av Marcia Emmer vid Erasmus University Rotterdam.

Med en hjärtfel är blodflödet till hjärtat i många fall begränsat av åderförkalkning. I detta tillstånd måste hjärtat undersökas och övervakas regelbundet. Ultraljudsskanning är ett ofta använt verktyg i detta avseende.

Ett ultraljudskontrastmedel administreras för att göra blodflödet synligt i en ultraljud. Denna agent består av kontrastbubblor som reflekterar mycket ljud, vilket gör dem tydliga i en ultraljudsbild.

I sin forskning visar Emmer att ljudet som efterklämmer dessa kontrastbubblor är mer förvrängt än tidigare trott. Denna förvrängning av ljudet kan användas för att känna igen kontrastbubblorna i en ekbild.

Till exempel kan blodkärl och blodflödet i vävnad undersökas, men bubblorna kan också användas för att göra onormala vävnader, såsom tumörer, mer synliga.

Källor):