Hjärtmuskelceller utvecklades i Utrecht

Forskare från Utrecht är de första i världen som självständigt utvecklar stamceller från hjärtat till hjärtmuskelceller. Hittills var detta endast möjligt med hjälp av hjärtmuskelceller från råttor eller med embryonala stamceller.

Prof. Pieter Doevendans förklarar att de nu kan producera oöverträffade mängder hjärtmuskelceller. Lågt utbyte har alltid varit ett problem när man producerar kardiomyocyter från embryonala stamceller.

I början kommer de nyligen producerade hjärtmuskelcellerna främst att användas för forskning. Inledningsvis kan nya läkemedel och terapier testas på dessa celler. Hjärtmuskelceller kan också odlas från hjärtat hos patienter med genetisk hjärtfel. Cellerna som är ansvariga för sjukdomen kan sedan studeras direkt.

I framtiden kan det vara möjligt att behandla patienter med de nya hjärtmuskelcellerna. Patienterna skulle få dessa efter en hjärtinfarkt för att reparera de skadade vävnaderna.

Forskarna vid laboratoriet UMC och Hubrecht extraherar stamcellerna från kvarvarande material från öppna hjärtoperationer. Dessa celler multipliceras i laboratoriet, varefter de specifikt utvecklas till hjärtmuskelceller. Andra forskare hade redan försökt detta, men kunde bara göra detta med hjälp av hjärtmuskelceller från nyfödda möss och råttor. Forskarna har nu processen "helt i egna händer".

Källor):
  • UMC Utrecht