Hjärtpatienter får otillräcklig uppföljning

AMSTERDAM - En majoritet av hjärtpatienterna i Nederländerna får otillräcklig uppföljning. Detta framgår av forskning från klinisk informationsvetenskapliga avdelningen för AMC, den holländska föreningen för kardiologi och Achmea.

Varje år tas över 100 000 personer in i Nederländerna efter en hjärtinfarkt eller för hjärtkirurgi eller förebyggande angioplastik. Mindre än en tredjedel av dessa personer får hjärtrehabilitering.

Hjärtrehabilitering minskar risken för död hos hjärtpatienter, förbättrar deras livskvalitet och minskar risken för en ny hjärtinfarkt eller ett nytt sjukhusvistelse.

Hänvisning
Det finns flera anledningar till varför inte alla får hjärtrehabilitering. Tidigare forskning visade att remisser från kliniker kunde vara bättre. Alla patienter ska automatiskt få ett intagsavtal för hjärtrehabilitering efter en infarkt eller operation vid urladdning. Detta händer inte i praktiken.

Man har också funnit att avståndet mellan rehabiliteringscentrum och bostadsort har inflytande. På ett avstånd på mer än 10 kilo avstår patienter ofta från att delta.

Expansion nödvändig
Pengar spelar också en roll. På grund av begränsningar i hälso- och sjukvårdsbudgetarna är en utvidgning av antalet rehabiliteringsplatser för hjärtpatienter nödvändig men inte möjlig.

Enligt en av författarna till studien, Roderik Kraaijenhagen, räddar hjärtrehabilitering liv. "Det gör hjärtpatienter mer aktiva, friskare och säkrare och de återgår till jobbet tidigare."

Källor):
  • AMC