Hjärtrehabilitering hemma är ett bra alternativ till träning på sjukhus

Hjärtrehabilitering hemma med fjärrstöd verkar vara ett bra alternativ till ett rehabiliteringsprogram på sjukhuset. Det är slutsatsen från forskaren Jos Kraal, doktorandforskning, som arbetar vid Máxima Medical Center.

Efter sjukhusvistelse för hjärtinfarkt eller akut behandling av hjärtat kan patienter följa ett hjärtrehabiliteringsprogram. Forskning visar att dessa patienter är 35 procent mindre benägna att dö under de följande åren. Trots detta följer mindre än 30 procent av hjärtpatienterna ett rehabiliteringsprogram. Avståndet till sjukhuset är för stort eller så har patienterna inte tid eftersom de går tillbaka till jobbet. Patienter som rehabiliterar återgår ofta till sin gamla livsstil trots intensivt stöd.

För att göra hjärtrehabilitering mer attraktiv och bättre möta patienternas önskemål har Academic Medical Center och Máxima Medical Center utvecklat ett program där fysisk träning av hjärtrehabilitering sker hemma med fjärrövervakning.

Träna i 12 veckor

Studien jämförde den fysiska träningen av hjärtrehabilitering hemma med den på sjukhuset. För detta delades nittio hjärtpatienter med låg till måttlig risk för en ny incident, såsom hjärtinfarkt, slumpmässigt mellan ett träningsprogram hemma och ett träningsprogram på sjukhuset. Båda programmen varade i tolv veckor. Hemmalärarna fick tre träningspass på sjukhuset innan de kunde fortsätta träningen hemma med en pulsmätare.

Billigare

Omedelbart efter hjärtrehabilitering och ett år efter programmets start verkade tillståndet och livskvaliteten hos båda patientgrupperna ha ökat lika. Dock var kostnaderna för frånvaro lägre för hemmaträningsutövarna, vilket tyder på att hjärterabilitering för hemmaträningsföretag troligen kan kombineras bättre med återupptagande av arbete. De patienter som hade tränat hemma var också mer nöjda med hjärtrehabiliteringsprogrammet än de patienter som hade tränat på sjukhuset.

En uppföljningsstudie har inletts vid Flow, centrumet för förebyggande och rehabilitering av kroniska sjukdomar inom Máxima Medical Center. De första resultaten av denna studie förväntas i slutet av 2017.

Källor):
  • Máxima Medical Center