Hjärtsjukdom med få klagomål är vanligt

ROTTERDAM - Cirka 240 000 holländare lider av ett visst hjärtsjukdom, ibland utan att veta det. Detta tillstånd, förmaksflimmer, ger ofta inga eller vaga symtom.

Dessa människor är 50 procent mer benägna att dö än sina friska kamrater. Detta framgår av storskalig forskning av Jan Heeringa från Erasmus MC. Resultaten av hans forskning ger för första gången insikt i hur vanligt tillståndet är i Västeuropa.

Förmaksflimmer
Vid förmaksflimmer samlas hjärtskamrarna oregelbundet och för snabbt, medan förmakarna är stillastående. Detta kan få patienter att bli yr, trötta eller andfådda. Även om klagomålen inte verkar så dåliga kan tillståndet få allvarliga konsekvenser. Till exempel ökar risken för hjärtsvikt och stroke.

Heeringa har använt data från en långvarig befolkningsundersökning i Rotterdam. Detta gjorde det möjligt för honom att övervaka hälsan hos 6808 personer i 15 år.

Riskfaktorer
Så här upptäckte han ett antal nya riskfaktorer för utvecklingen av förmaksflimmer. Rökare, men också personer som redan har slutat röka, har en högre risk för hjärtsjukdom.

Människor som har mer än en genomsnittlig mängd av åderförkalkning är också mer benägna att få denna sjukdom.

Källor):