Hjärtsvikt som orsak till diabetes

BAARN - Hartfalen en diabetes gaan vaak samen. Onderzoekers van de Japanse Chiba University lijken de boosdoener binnen deze relatie gevonden te hebben. Daarmee hebben ze misschien zelfs een manier in handen om het metabool syndroom te doorbreken.

"Våra resultat förklarar varför hjärtsvikt är vanligt hos diabetiker och varför hjärtsviktpatienter ofta upplever insulinresistens", säger forskare Tohru Minamino. "Det ger också mer inblick i varför behandlingen av insulinresistens förbättrar prognosen för patienten med hjärtsvikt."

Det är en dominoeffekt. Stressen från hjärtsvikt aktiverar det sympatiska nervsystemet. Detta stressrespons aktiverar cellåldringssignalen p53, vilket så småningom leder till inflammation i fettvävnad, insulinresistens och nedsatt hjärtfunktion.

Cancer
P53 är mest känd för sitt engagemang i utvecklingen av cancer. Minamino: "P53 skyddar mot cellåldring. Men konstant aktivering kan leda till inflammation, cancer och andra åldrande sjukdomar."

Enligt Minamino skulle en idealisk behandling blockera inflammation utan att främja cancerutveckling. P53 kan spela en viktig roll i detta för att motverka cellåldring.

Källor):
  • Medicinsk Xpress