Holländarna vet mycket om antibiotika

Jämfört med många andra EU-invånare vet holländarna väl hur man använder antibiotika och farorna med missbruk. Detta framgår av en omfattande undersökning utförd av forskningsbyrån TNS på uppdrag av Europeiska kommissionen. NOS rapporterar detta på torsdagen.

För undersökningen undersöktes 27 969 invånare från de 28 olika EU-länderna. Europeiska kommissionen ville ta reda på mer om användningen av antibiotika i olika länder och om kunskap och åsikter bland invånarna om deras korrekta användning. Samma undersökning hölls för tre sedan.

I alla länder hade mindre än hälften av de tillfrågade använt antibiotika det senaste året. Malta och Spanien var på den högsta sidan med 48 och 47 procent, Sverige och Nederländerna med 18 och 20 procent på den lägsta sidan.

Över hela Europa sa en av tre EU-invånare att de använt antibiotika det senaste året. Det är ungefär detsamma som användningen som framkom från undersökningen 2013. Liksom tidigare kan nu stora skillnader i användning observeras mellan de olika medlemsstaterna.

Antibiotikaanvändning

De vanligaste orsakerna till att ta antibiotika var bronkit, influensa och halsont. Förresten hjälper antibiotika inte med influensa, eftersom influensa orsakas av ett virus. Antibiotika är effektiva mot bakterier.

Holländarna vet en relativt stor mängd om antibiotika. Alla respondenter fick fyra uttalanden om antibiotika och var tvungna att ange om de hade rätt eller fel. 62 procent av de nederländska deltagarna sa korrekt att antibiotika inte dödar virus. Det europeiska genomsnittet var 43 procent.

Dessutom kunde nästan 80 procent av holländarna säga att antibiotika inte är effektiva mot förkylning och influensa. Medan det europeiska genomsnittet för detta uttalande var 56 procent. På fredag ​​kommer de europeiska vårdministrarna att träffas för att diskutera den europeiska användningen av antibiotika och en möjlig gemensam strategi för att minska användningen.

Källor):