Hår förutsäger hjärt-kärlsjukdom

En ökad stressnivå kan ses i ditt hår. Det kan till exempel förutsägas utifrån en hårsträng om du löper en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Detta framgår av en studie av Erasmus MC.

Med påfrestning ökar kortisolnivån i blodet. Ett blodprov visar endast nivån av kortisol vid en given tidpunkt. Kortisolnivån på flera månader syns i håret.

Forskarna analyserade därför en 3 centimeter hårtorv från 283 personer i åldern 65 till 85. De bestämde till exempel testpersonernas kortisolnivåer under de senaste tre månaderna.

Viktig signal
De fann att deltagare med högre kortisolnivå var mer benägna att ha hjärt-kärlsjukdom, stroke, perifer arteriell sjukdom och diabetes. "Precis som högt blodtryck eller magefett är en ökad kortisolnivå en viktig signal om att någon riskerar hjärt-kärlsjukdom", säger Laura Manenschijn.

Uppgifterna visar en tydlig koppling mellan kroniskt förhöjda kortisolnivåer och hjärt-kärlsjukdom, men de bevisar ännu inte att stresshormonet orsakar hjärtsjukdom.

Resultaten av studien dök upp i Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Källor):
  • WebMD