Hörlurar kan störa pacemakern

Magneterna i hörlurarna på Walkmans och MP3-spelare kan orsaka problem med pacemakers. Enligt amerikanska forskare stör detta signaleringen.

Problemen uppstår när hörlurarna hålls på ett avstånd av minst 3 cm från hjärtan.

För Beth Israel Medical Center-studien i Boston testades åtta typer av MP3-spelare på 60 patienter med defibrillatorer eller pacemaker. Magneterna från hörlurarna orsakade problem för 14 patienter, särskilt defibrillatorerna.

En implanterbar hjärt-defibrillator (ICD) återställer hjärtat till sin normala rytm om det slår för snabbt eller för långsamt. En magnet kan störa denna mekanism och orsaka att defibrillatorn ignorerar en onormal hjärtrytm. Så snart magneterna tas bort från 3 cm-radien svarar defibrillatorerna och pacemakarna normalt.

Bröstficka
Enligt läkarna finns det inga problem när patienter ser till att hörlurarna inte är för nära sina hjärtan. Det betyder att de inte kan låta öronpropparna hänga runt halsen, lägga MP3-spelaren oanvänd i bröstfickan eller låta någon som bär öronproppar luta huvudet på bröstet.

Källor):
  • Reuters