'Ibland används antibiotika för EHEC-behandling'

BILTHOVEN - Holländska läkare får i undantagsfall ordinera antibiotika om patienter är infekterade med EHEC-bakterierna. Det har rådgivit minister för utbrottsledning Edith Schippers från folkhälsan.

Holländska allmänläkare och medicinska specialister kommer att informeras om detta inom kort, meddelade en talesman för National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) idag.

Resistens mot vissa typer av antibiotika är ett av kännetecknen för infektion med EHEC-bageri na. vilket gör behandlingen svår.

Team för utbrottshantering består av bästa experter. De möts när det finns ett hot mot folkhälsan.

Källor):