Influensa ökar risken för hjärtinfarkt

Brittiska forskare har funnit att influensa och andra luftvägsinfektioner ökar risken för hjärtinfarkt och stroke.

En vecka efter en luftvägsinfektion eller influensa har risken för hjärtinfarkt eller stroke fördubblats. Efter denna vecka är denna ökade risk borta. Denna upptäckt bekräftar idén att människor med hjärtproblem ska få ett influensa-skott varje år. Detta förhindrar utvecklingen av en infektion och därmed ytterligare hjärtproblem. Detta resultat förklarar också varför hjärtinfarkt och stroke är vanligare på vintern.

Det är inte klart exakt vad som orsakar den ökade risken. Det beror troligen på att en infektion (inflammation) gör blodets koagulationssystem överaktivt. Tidigare studier har också visat en koppling mellan inflammation och hjärtinfarkt.

Källor):
  • Reuters

Läs också