Intensiv hjärtsviktklinik minskar dödligheten

UTRECHT - En poliklinik speciellt för hjärtsviktpatienter minskar antalet inläggningar för hjärtsvikt och antalet dödsfall.

Det är slutsatsen från läkare Pieta Bruggink från Deventer Hospital. Hon kommer att ta doktorsexamen från UMC Utrecht den 16 januari.

Läkaren följde 240 patienter med måttlig till svår hjärtsvikt under ett år. Hälften fick standardvård, den andra hälften fick också vägledning från en sjuksköterska och en specialiserad läkare / kardiolog genom en speciell hjärtsviktklinik. Efter ett år hade 11 inläggningar för hjärtsvikt och 12 patienter dog i den extra åtföljda gruppen. I kontrollgruppen hade 24 inläggningar för hjärtsvikt och 23 patienter dött.

Resultaten av studien innebär att en hjärtsviktklinik under överinseende av en läkare och en sjuksköterska också kommer att förbättra vården för patienter med måttlig till svår hjärtsvikt i Nederländerna. För andra länder, med mindre bra primärvård, hade man redan bevisat fördelen med en sådan poliklinik.

Den senaste riktlinjen från European Society of Cardiology rekommenderar att man inrättar dessa hjärtsviktkliniker. Rekommendationen kommer troligen också att ingå i den nya nederländska riktlinjen som kommer att publiceras senare i år.

Källor):
  • UMC Utrecht