'Intensiv träning förhindrar stroke'

Om du tränar regelbundet - så att du svettas ut - är det mindre troligt att du får stroke än människor som inte gör det. Detta säger forskare från University of South Australia och University of Alabama.

Forskare Michelle McDonnell och kollegor kom till slutsatsen att personer som inte rör sig mycket är 20 procent mer benägna att få en stroke än personer som svettas minst fyra gånger i veckan när de tränar. Tidigare studier har visat att inaktivitet är den näst viktigaste riskfaktorn för stroke.

Forskning
McDonnell och hennes kollegor följde mer än 27 000 amerikaner i nästan sex år. En tredjedel av dem flyttade mindre än en gång i veckan och hade 20 procent större risk för stroke. Resultatet som hittades var starkare för män än för kvinnor. McDonnel tror att detta främsta beror på att kvinnor gynnas mer av mindre intensiv träning och att de inte tittade på detta under studien.

"Den positiva effekten av fysisk aktivitet är främst i påverkan på andra riskfaktorer", säger McDonnell. "Motion minskar blodtryck, vikt och diabetes. Om träning var ett piller, skulle du ta ett piller för att behandla fyra eller fem tillstånd."

Forskningen publiceras i tidskriften Stroke.

Källor):
  • Medicinska nyheter idag