Intern defibrillator är säkrare

ROTTERDAM - Den nya interna defibrillatorn som placeras under huden är säkrare än de äldre versionerna där återupplivningsboxen placerades utanför kroppen.

En undersökning av sjutton medicinska centra i sju länder har visat att hjärtpatienter med den nya defibrillatorn inte lider av infektioner orsakade av till exempel de elektriska ledningarna som går från lådan genom blodkärlen, vilket är fallet med det gamla systemet .

För närvarande misslyckas 15 procent av dessa ledningar inom fem år, varefter ytterligare en operation behövs. Driften av den nya defibrillatorn är mindre svår.

I denna nya teknik (S-ICD-teknik) placeras en elektrod strax under huden, till vänster om bröstbenet. Enheten är placerad under vänster armhåla.

Defibrillator
Varje år drabbas nästan 16 000 holländare av hjärtstillestånd. Varje år får 4500 personer en ICD: en slags komplicerad pacemaker. Detta övervakar hjärtrytmen och kan, om så önskas, ge en elektrisk stöt så att hjärtat återställer rytmen.

Källor):
  • Allmänläkare idag