Jag har en läckande hjärtklaff. Måste jag gå till läkare?

För många år sedan sa läkaren att jag har en läckande hjärtklaff. Ska jag ha tagit detta till min läkare?
Beppie

Leonard Hofstra, kardiolog

En läckande hjärtklaff kan finnas i olika stadier.

Om läckan är allvarlig bör noggrann övervakning av ultraljud göras.

Med en mindre läckage, som ofta uppstår, är effekten på hjärtat minimal. En uppföljning är ofta inte nödvändig eller mycket sällsynt.

Har du en fråga? Fråga sedan en av våra experter. Gå alltid till din läkare med brådskande frågor, experterna är inte rätt person för det. De gör inte heller diagnoser. Du hittar de andra villkoren här.

Dr. Leonard Hofstra arbetar som kardiolog vid kardiologiska centra i Nederländerna i Utrecht. Här ser han tusentals patienter per år, som vanligtvis hänvisas av läkaren. Han är också mycket intresserad av livsstils inverkan på hjärt-kärlsjukdomar.