Ju längre du sitter, desto kortare bor du

WASHINGTON - Människor som sitter minst sex timmar om dagen är mer benägna att dö än människor som sitter mindre än tre timmar om dagen.

Amerikanska forskare avslutar detta efter en 14-årig studie. Människor som sitter mycket och rör sig lite löper också och högre risk att dö. Enligt forskarna är effekten större för kvinnor än för män.

Huvudutredaren Alpa Patel och hans kollegor inledde sin studie 1992. De studerade data från 53.440 amerikanska män och 69.776 kvinnor som var mellan 50 och 74 år i början av studien.

Volontärerna frågades hur mycket de rörde sig på en genomsnittlig dag det senaste året och hur mycket tid de satt på. Forskarna tog också hänsyn till om de frivilliga rökt och hur tunga de var och hur långa de var.

Sammanträde tycktes öka risken för cancer, men var främst kopplad till hjärtsjukdom. Resultaten av studien publiceras i American Journal of Epidemiology.

Källor):
  • WebMD