Kaffe sänker strokerisken

Grönt te och kaffe minskar risken för stroke, särskilt om du dricker båda dryckerna regelbundet. Detta är enligt en studie publicerad i tidskriften Stroke.

Forskarna följde 83 269 friska japaner i åldrarna 45 till 74 år i 13 år. Bland annat frågade de om deras konsumtion av kaffe och grönt också. De samlade också in data om sjukhusinläggningar, hjärt-kärlsjukdomar och dödsorsaker. Till exempel fann de att ju mer kaffe och grönt te deltagarna drack desto lägre risk för stroke.

Ämnen som drack två till tre koppar grönt te varje dag visade sig minska risken för stroke med 14 procent. Människor som drack minst en kopp kaffe eller fyra koppar grönt te om dagen var 20 procent mindre benägna att få en stroke jämfört med personer som knappt drack kaffe eller te.

Antioxidanter
Det är inte klart exakt varför grönt te och kaffe har denna skyddande effekt. Grönt te innehåller katekin, ett ämne som fungerar som en antioxidant i din kropp. Kaffe innehåller klorogensyra, vilket minskar risken för att utveckla typ 2-diabetes och därmed också risken för stroke. Ytterligare forskning bör avslöja påverkan av kombinationen kaffe och grönt te på utvecklingen av stroke.

Resultaten av denna forskning dök upp i Stroke.

Källor):
  • Medicinsk Xpress