'Ökande antal råttor leder till fler fall av Weils sjukdom'

Antalet fall av Weils sjukdom har plötsligt ökat de senaste åren. Detta verkar vara relaterat till den ökande olägen som orsakas av råttor. Detta framgår av siffror som erhållits av NTR-programmet De Kennis van Nu

sjukdomen i Weil inträffade knappast i Nederländerna 2014, men mellan 2014 och 2015 gick antalet fall från sju till 60 per år. En ökning av antalet fall har också observerats i andra europeiska länder som Tyskland, Frankrike och Belgien.

Råtta sjukdom

Sjukdomen överförs av råttor. De bär en bakterie som hamnar i vatten och jord genom urinen. Denna bakterie kan sedan tränga in i människor genom mun, näsa, ögon eller sår. I många - särskilt stora - städer har antalet rapporter om störningar orsakat av djur ökat. Forskning från De Kennis van Nu visar att hälften av alla bruna råttor i Nederländerna bär Weils sjukdom.

Klagomål

Weil-patienter utvecklar hög feber, nedsatt njur- och leverfunktion och ibland hjärnhinneinflammation eller lungblödning. Även efter en effektiv antibiotikabehandling lider de ofta av trötthetsklagomål. Eftersom den livshotande infektionssjukdomen fortfarande är känd som ett tillstånd som bara förekommer i tropiska regioner, känner läkare ofta inte igen klagomålen eller känner igen dem för sent.

RIVM har angett att man vill inleda en undersökning av Weils sjukdom i början av 2017 på grund av ökningen av antalet fall.

Källor):
  • Nu.nl