Kikhostvaccin fungerar inte tillräckligt bra

Ett bättre vaccin mot kikhosta behövs, eftersom kikhostbakterierna har blivit mer resistenta mot den befintliga vaccinationen. Det säger experter i en studie av National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) som publicerades på måndag.

Hos tonåringar och vuxna har antalet infektioner ökat de senaste åren. Enligt RIVM utgör detta ett hot mot barn som fortfarande är för unga för att vaccineras. Föräldrar spelar en viktig roll i överföringen av kikhosta till spädbarn.

Farligt för spädbarn

Sjukdomen kan vara dödlig för spädbarn om de inte har vaccinerats eller inte är tillräckligt vaccinerade. Kikhosta är en infektion i luftvägarna av en bakterie.

Engelsk forskning har visat att vaccination av gravida kvinnor skyddar barnet bättre. I Belgien vaccineras också gravida kvinnor i slutet av graviditeten för att bättre skydda det ofödda barnet.

Hälsorådet, ett rådgivande organ för regeringen, undersöker om ett sådant vaccinationsprogram också kan införas i Nederländerna. Hälsorådet förväntas ge ut en rådgivande rapport nästa år.

Källor):
  • Nu.nl