Koloncancer

Koloncancer

År 2017 diagnostiserades cirka 15 000 holländare med koloncancer. Koloncancer är en av de mest behandlingsbara formerna av cancer, förutsatt att den diagnostiseras i ett tidigt skede.