'Kvinnor har oftare ett brustet hjärta'

BAARN - Kvinnor är sju till tio gånger mer benägna att drabbas av ”krossat hjärtsyndrom”, där plötslig eller långvarig stress orsakar hjärtproblem. Detta visar forskning från University of Arkansas.

Brustet hjärtsyndrom uppstår när en tidvattenvåg av adrenalin och andra stresshormon rusar genom kroppen efter en stor chock. Det klassiska exemplet är att en kvinna förlorar sin man, men det kan också vara en positiv chock, som att vinna lotteriet.

Symtom
Patienter utvecklar symtom som liknar symtomen på en hjärtinfarkt, som bröstsmärtor och täthet. De återhämtar sig vanligtvis inom några veckor.

Tio gånger så ofta
Dr. Abhishek Deshmukh tittade på 6229 fall. Endast 671 av dem var män. Efter att ha justerat för andra faktorer som högt blodtryck och rökning visade sig kvinnor utveckla brustet hjärtsyndrom i genomsnitt 7,5 gånger oftare. Faktum är att hos kvinnor under 55 år förekommer det tio gånger så ofta som hos deras manliga kamrater.

Orsaker
Varför kvinnor är mer mottagliga för syndromet är inte klart. En teori är att hormoner spelar en roll. En annan teori är att män har fler adrelinreceptorer i cellerna i sitt hjärta, vilket gör dem bättre kapabla att klara av stress.

Källor):
  • Medicinsk Xpress