Kvinnor har sämre livskvalitet efter stroke

Kvinnor har en sämre livskvalitet än män efter stroke eller TIA. De lider oftare av smärta och depression. Detta visar en undersökning av American Wake Forest Baptist Medical Center.

Forskarna tittade på den mentala och fysiska hälsan hos 1370 patienter som hade haft stroke eller TIA. Deras livskvalitet bestämdes utifrån deras rörlighet, dagliga aktiviteter, depression, ångest, smärta och i vilken utsträckning de kunde ta hand om sig själva.

Tre månader efter TIA eller stroke var det mer sannolikt att kvinnor hade problem med rörlighet, smärta, ångest och depression. Skillnaden var störst bland över 75-talet. Efter ett år hade skillnaden mellan män och kvinnor minskat, men kvinnor hade fortfarande en lägre livskvalitet.

Äldre

Kvinnor har mindre muskelmassa än män, vilket kan göra det svårare för dem att återhämta sig. Madina Kara från UK Stroke Association tillägger att kvinnor 65 år och äldre är mer benägna att leva ensamma. Dessutom har de ofta stroke vid en senare ålder än män, vilket gör deras återhämtning svårare.

Resultaten av studien publicerades i den vetenskapliga tidskriften Neurology.

Källor):
  • BBC