Ledningssystem i hjärtat

Hjärtans ledningssystem fungerar som en pacemaker byggd av kroppen själv och håller hjärtat bankande.

Hjärtat är en sammandragande muskel som kontinuerligt pumpar blod till resten av kroppen. Vad vi vanligtvis kallar en hjärtslag är faktiskt en serie rytmiska sammandragningar av de fyra håligheterna i hjärtat. Varje hjärtslag utlöses av elektriska signaler som passerar genom hjärtat enligt en specifik nervväg. Dessa signaler kan spåras och spelas in med ett EKG.

Den elektriska signalen startar i den sinoatriella noden, förkortad SA-nod, som ligger i det högra förmaket. Signalen grenar sig genom höger och vänster förmak, som dras samman och pumpar blod in i de nedre kamrarna i hjärtat (ventriklar).

Den elektriska signalen kommer in i kammarna genom den atrioventrikulära noden eller AV-noden och reser sedan till vävnaden som skiljer kammarna, hans bunt. Signalen fortsätter ner i bunten och förgrenar sig till vänster och höger buntar, som ligger i ventriklarna. När signalen når buntgrenarna dras ventriklarna samman och pumpar blod till lungorna och resten av kroppen; nu är hjärtfrekvenscykeln klar.

Ledningssystemet fungerar som en pacemaker byggd av kroppen själv och håller hjärtat bankande med en normal hastighet av 60 till 100 slag per minut. När aktiviteten i detta system avbryts av hjärtskador eller annat medicinskt tillstånd kan det orsaka onormal hjärtrytm, för snabb, för långsam eller oregelbunden. När detta händer kan blodtillförseln till hjärnan och andra delar av kroppen äventyras.