Lindrar opioider vid svår KOL

BAARN - Patienter med svår KOL dra nytta av användningen av opioider. Livskvaliteten förbättras. Forskare skriver detta i Canadian Medical Association Journal.

Dyspné, andfåddhet, är ett viktigt symptom på avancerad KOL. Det är svårt att behandla och åtföljs ofta av ångest, spänning och nedsatt livskvalitet. Även om opioider är kända för att hjälpa till med dessa klagomål, enligt de kanadensiska forskarna, är de underutnyttjade i COL.

Forskning Forskarna från Dalhousie University intervjuade åtta patienter, 12 vårdgivare och 28 allmänläkare i Nova Scotia, en kanadensisk provins. Hos patienterna var andfåddheten så svår att de inte längre kunde lämna hemmet eller drabbas av andfåddhet när de klädde sig eller klädde av sig. De hade använt opioider under lång tid.

”Alla patienter indikerade att opioiderna tydligt förbättrade deras liv. "Vårdgivarna såg samma förbättringar hos patienten och upplevde också mindre stress själva. Men de flesta läkare kände sig inte bekväma med att förskriva opioider till patienter med KOL."

Gap Enligt forskarna indikerar skillnaden mellan patienterna och allmänläkarna ett gap i vården. Att överbrygga detta gap kan förbättra vården för patienter med dyspné. "Frågan är inte om vi ska ordinera opioider hos dessa patienter, utan hur vi kan göra detta ordentligt och när vi ska börja använda dem", avslutar Rocker.

Nyckelord:
Källor):
  • Medicinska nyheter idag