Läkare som är positiva till HPV-vaccination

UTRECHT - Allmänläkare tycker att HPV-vaccinationen är så säker att majoriteten skulle få sin egen dotter vaccinerad. Detta framgår av en undersökning utförd av National General Practitioners Association bland mer än 1000 allmänläkare.

Endast 2 procent av de tillfrågade allmänläkarna har förbehåll för HPV-vaccinationen. 98 procent av allmänläkarna säger till berörda föräldrar att vaccinationen är användbar och säker.

Mer än hälften rekommenderar till och med uttryckligen att föräldrar får sina döttrar vaccinerade. I informationen från allmänläkare påpekar de främst att vaccinationen är säker och ger skydd mot 70 procent av fallen av livmoder halscancer.

Nationellt immuniseringsprogram
Vaccinationen mot livmoderhalscancer har varit en del av det nationella immuniseringsprogrammet sedan i år. Kampanjen startade den 2 mars. Vaccinationen är för alla tjejer som är födda 1997 eller senare.

Flickor födda 1993, 1994, 1995 eller 1996 kommer också att få en inbjudan. Vaccinationen består av tre injektioner fördelade på sex månader. GGD: erna tar hand om vaccinationerna.

Många tjejer som har kallats in för vaccination mot livmoderhalscancer har inte fått en injektion.

Den andra vaccinationsrundan kommer att äga rum den 30 mars. Flickor ges då också möjlighet att registrera sig för HPV-vaccination.

Källor):
  • National General Practitioners Association