Långvarig högre dödlighet hos unga kvinnor efter hjärtinfarkt eller stroke

Yngre kvinnor som överlever hjärtinfarkt eller stroke har en ökad risk för sjukdom och död på lång sikt. Detta framgår av forskning från Leiden University Medical Center (LUMC).

För att studera de långsiktiga konsekvenserna av hjärtinfarkt eller stroke jämförde forskarna nästan 400 kvinnor som överlevde hjärtinfarkt eller stroke (medelvärde 41 år) med en kontrollgrupp på nästan 800 kvinnor (medelvärde 48 år). Alla kvinnor följdes i cirka 20 år.

Nya hjärtattacker och stroke

Den årliga dödligheten hos kvinnor som överlevde hjärtinfarkt var 3,7 gånger högre än i kontrollgruppen. för kvinnor som överlevde en stroke var dödligheten 1,8 gånger högre. Denna ökade dödsrisk berodde främst på nya hjärtinfarkt eller stroke. Icke-dödlig hjärtinfarkt och stroke var också mycket vanligare hos de kvinnor som tidigare hade överlevt en hjärtinfarkt eller stroke. Efter 20 år var de flesta kvinnorna (90 procent med hjärninfarkt, 80 procent med stroke) fortfarande vid liv.

Kolla upp

”Vi vet inte riktigt varför risken förblir hög: är detta skadan från den första sjukdomen, är det ärftliga faktorer eller riskfaktorer som kan åtgärdas? Hur som helst är det fortfarande mycket viktigt att dessa kvinnor förblir under medicinsk övervakning och att de bedriver en hälsosammaste livsstil, säger Frits Roosendaal.

Resultaten av studien dök upp i JAMA Internal Medicine.

Källor):
  • LUMC