Lungsjukdom KOL orsakad av ämnen i arbetet

Även om du aldrig har rökt kan du få lungsjukdomen KOL. Forskare vid UMC Groningen har hittat viktiga nya ledtrådar om de skador som inandade ämnen på arbetsplatsen kan orsaka kropp och lungor.

KOL står för kronisk obstruktiv lungsjukdom. I Nederländerna går uppskattningsvis en miljon människor runt med denna lungsjukdom, men de allra flesta skulle inte vara medvetna om att det är ett allvarligt tillstånd. KOL är en kronisk förträngning av luftvägarna som gör andningen svår. Symtom inkluderar andfåddhet och hosta, ofta med slem.

Huvudorsaken till KOL är rökning, men det har också varit känt under lång tid att långvarig inandning av toxiner och dammig luft kan orsaka lungsjukdom. UMC Groningen forskning visar att ämnen på jobbet, som giftiga ämnen på en fjäderfäuppfödning, till exempel avgaserna i ett garage och den dammiga luften på en byggarbetsplats, förändrar DNA-sättet. En liknande skada kan ses hos rökare. Genom att blockera funktionen hos vissa gener producerar kroppen för många eller för lite specifika proteiner, vilket gör att kroppen störs. Lungsjukdomar kan utvecklas på detta sätt.

När du har KOL kan du inte bli av med den. Du kan dock minska klagomålen. Det är därför viktigt att du går till läkaren så snart som möjligt så snart du känner igen symtomen.

Källor):

  • Lång fond

  • University Medical Center Groningen

  • CBS