Massor av bakterier på kundvagnar

Hygien för shoppingvagnar i holländska stormarknader är dålig. Forskning visar att mer än 8 av 10 kundvagnar är allvarligt förorenade.

Detta visar forskning från Fusernet i nästan hundra stormarknader, medlt NU.nl. Nästan 84 procent av vagnarna är mycket smutsiga, 14 procent är smutsiga och endast 2 procent är rena.

E. coli-bakterier

Shoppingvagnarna testades med avseende på närvaron av ATP, entero och E. coli-bakterierna. E.coli-bakterierna hittades på ett antal shoppingvagnar. Denna bakterie finns främst i tarmar och avföring hos människor och djur och på rått kött.

Central Food Agency (CBL) anger att där anställda kommer i direktkontakt med livsmedel gäller strikta hygienregler. "Produkter som hamnar i kundvagnen är vanligtvis förpackade eller måste tvättas innan de konsumeras."

Shoppingvagnar i stormarknader ingår också i hygienkoden för stormarknadssektorn. "Kundvagnar måste vara rena, i gott skick och fria från smuts från vägar och produktrester" och tillägger att detta "naturligtvis inte betyder att de är helt fria från bakterier." Företaget jämför shoppingvagnarna med hygien med ett tangentbord.

Källor):
  • Nu.nl