Mer entusiasm för vaccination mot livmoderhalscancer

BILTHOVEN - Antalet flickor som vaccineras mot livmoderhalscancer ökar långsamt. Detta framgår av siffror från National Institute for Public Health and the Environment (RIVM).

År 2010 vaccinerades 57,6 procent av 12-åriga flickor mot livmoder halscancer. Det är en liten ökning jämfört med 2009, då 52,2 procent av de inbjudna tjejerna faktiskt fick de tre injektionerna.

HPV
Vaccinationen mot livmoderhalscancer ingick i 2009 års nationella immuniseringsprogram. Denna vaccination skyddar mot humant papillomvirus (HPV). Detta virus kan orsaka livmoderhalscancer. Vaccinationen består av 3 injektioner som ges inom sex månader. Alla tjejer får en inbjudan året de fyller 13 år.

2011
För 2011 finns inga slutgiltiga siffror ännu. Det gäller flickor födda 1998. 53,4 procent av dem var fullständigt vaccinerade i år och 10,2 procent hade en eller två injektioner. I våras får de möjlighet att få sina försvunna vaccinationer. Som ett resultat förväntas deltagandet i flickor födda 1998 öka under det kommande året.

Källor):