Mer livmoderhalscancer hos fattiga kvinnor

Kvinnor från lägre socioekonomiska klasser är mer benägna att ha livmoderhalscancer än kvinnor som är mer välmående.

Detta visar forskning från Erasmus University Rotterdam. Livmoderhalscancer är vanligare i kommuner med många invandrare och personer med förmåner. Man fann också att kvinnor i dessa kommuner hade en avancerad tumör vid diagnostidpunkten.

Forskarna anser därför att det bör finnas fler förebyggande program i sådana stadsdelar och kommuner. Många lågutbildade kvinnor, invandrare och kvinnor med förmåner deltar inte i befolkningsundersökningen för livmoderhalscancer. Som ett resultat upptäcks tillståndet senare eller till och med för sent.

Dessa kvinnor är förmodligen inte medvetna om befolkningsundersökningen, nås inte eller är inte tillräckligt medvetna om dess betydelse.

Källor):
  • Medinews.be