Mer vanlig hjärt-kärlsjukdom vid schizofreni

Schizofreniepatiënten hebben twee tot vier keer vaker last van het metabool syndroom. Hierdoor is hun levensverwachting tien tot dertig jaar lager. Onderzoek hiernaar is verschenen in het Tijdschrift voor Psychiatrie.

När du lider av fetma, typ 2-diabetes, högt blodtryck och en störd kolesterolnivå i blodet, talar du om det metaboliska syndromet. Detta ökar risken för hjärt-kärlsjukdom. En fjärdedel av hela befolkningen lider av detta. Men bland patienter med schizofreni är denna andel 40.

Antipsykotika visar sig vara en skyldig. Användningen av dessa läkemedel gör att patienterna känner sig hungriga, vilket leder till fetma. Enligt forskarna är det viktigt att psykiatriker tar hänsyn till detta vid förskrivning av antipsykotika. Någon som redan lider av det metaboliska syndromet kan mycket väl betjänas bättre utan medicinering, tror forskarna.

Livsstil
Litteraturstudien visade också att schizofrenipatienter ofta tränar mindre, äter ohälsosam mat och röker mer. Som ett resultat är de ofta för tunga, vilket leder till det metaboliska syndromet. Förutom att de uppvisar mer ohälsosamt beteende verkar de också ha mer benägenhet för syndromet.

Källor):
  • Psy