Möjlig ny behandling för astma

Ett enzym som spelar en roll vid hjärtsjukdomar är en lovande utgångspunkt för behandling av astma. Enligt forskare från University of Iowa.

Forskarna fann en koppling mellan enzymet CaMKII och de skadliga effekterna av oxidation i luftvägarna och orsakade astmasymptom. Denna upptäckt kan leda till ett nytt läkemedel som interagerar med enzymet.

Behandling
Enligt forskaren Mark Anderson fungerar nuvarande astmabehandlingar inte tillräckligt bra. "Det är typ av en epidemi utan en klar lösning. Med CaMKII kan vi så småningom kunna behandla allergisk astma." Anderson publicerade resultaten av sin studie i tidskriften Science Translational Medicine.

Forskningen utfördes på möss. Forskarna testade först enzymet i muskelcellerna i luftvägarna, men detta hade liten effekt. Sedan försökte de blockera enzymet i cellerna i luftvägarna. Sedan, i dessa möss, såg de mindre oxiderad CaMKII, ingen luftvägsmuskelkontraktion och inga astmasymtom. Detta var fallet hos möss utan blockerat enzym.

Alternativ
"Vår studie visar att cellerna i väggarna i luftvägarna är mycket viktiga vid astma", säger Anderson. "Detta är en helt ny insikt och erbjuder många möjligheter för uppföljning av forskning och behandling."

Nyckelord:
Källor):
  • EurekAlert