Möjlig smog på nyårsafton

Nyårsafton, enligt RIVM, finns det en risk för smog i Nederländerna. Detta beror på det kalla och lugna vädret, men också huvudsakligen på grund av fyrverkerierna.

Särskilt i städer kan kraftigt ökade dammkoncentrationer uppstå under timmarna efter årsskiftet.

Inandning av partiklar kan påverka hälsan. En ökad koncentration av partiklar, tillsammans med luftföroreningar, kan leda till en ökning av andningsbesvär. Såsom astmaattacker, andfåddhet och hosta. Speciellt hos personer med astma och KOL och (äldre) personer med hjärt-kärlsjukdom kan klagomålen förvärras.

Information om nuvarande smognivåer och hälsoeffekter finns på sidorna 711 och 712 i NOS-text-TV och på webbplatsen för National Air Quality Monitoring Network på RIVM: www.rivm.nl/lml.

Nyckelord:
Källor):