'Män med rastlösa ben är mer benägna att dö'

Män med Restless Legs Syndrome har en 39 procent större risk för tidig död än män som inte har detta tillstånd. Detta visar en studie från Harvard Medical School.

För studien följdes nästan 18 500 amerikanska män i åtta år. I början av studien hade de ingen diabetes, artrit eller njursvikt och deras medelålder var 67 år. Nästan 4 procent (690 deltagare) led av Restless Legs Syndrom (RLS).

Män med RLS var mer benägna att använda antidepressiva medel och var mer benägna att drabbas av högt blodtryck, sömnlöshet, hjärt-kärlsjukdom eller Parkinsons sjukdom.

Under studien dog nästan 2800 deltagare. När forskarna jämförde deltagarna med RLS med deltagarna utan detta tillstånd visade sig män med RLS ha en 39 procent högre risk att dö. Ju oftare männen led av symtom, desto större är risken för tidig död.

Sömnproblem
Varför männen med RLS dog oftare under studien är inte klart. Det kan vara relaterat till deras sömnproblem, men också med deras andra hälsoproblem, såsom hjärt-kärlsjukdom. Dessutom var många personer med RLS järnbrist.

Resultaten av studien publicerades i den vetenskapliga tidskriften Neurology.

Källor):
  • WebMD