Män tvättar händerna oftare tack vare affischen

BAARN - Det gäller inte bara för barn: vissa män borde också be dig att tvätta händerna efter urinering. Om det finns ett tecken som påminner dem är det mer sannolikt att de gör det, enligt forskning från olika amerikanska universitet.

Forskarna satte upp affischer i mäns toaletter vid ett antal universitet med texten "fyra av fem studenter tvättar alltid sina delstater efter att ha gått på toaletten". Nedan publicerade de en guide om hur man tvättar händerna ordentligt.

Tvätta längre
Forskarna frågade före och efter affischerna hur ofta manliga studenter sköljer händerna efter en toalettbesök. Tre fjärdedelar av de 252 respondenterna uppgav i förväg att de alltid gjorde det troget. Efter att affischerna hade lagts upp steg antalet till 86 procent. Dessutom flödade vatten längre från kranen: ett tecken på att tvätten gjordes oftare och längre.

Tidigare forskning visade att cirka 77 procent av männen tvättade händerna efter urinering, jämfört med 93 procent av kvinnorna. Resultaten av denna studie har publicerats i Human Communication Research.

Källor):
  • Daglig post