'Många kvinnor känner inte igen stroke'

De flesta kvinnor vet att ringa nödnumret om de får stroke. Men många känner inte igen symtomen på stroke. Detta är enligt en studie från American Heart Association.

American Heart Association genomförde forskning bland mer än 1200 kvinnor. Mer än 20 procent visade sig inte känna till några tecken som indikerar en stroke.

Förlamning

Ungefär hälften visste att domningar eller förlamning på ena sidan av kroppen (inklusive ansiktet eller kroppsdelar) skulle kunna indikera en stroke. 44 procent var medvetna om att pratproblem kan relateras till stroke. Nästan 25 procent kände igen plötslig svår huvudvärk, oförklarlig yrsel och plötsligt dålig syn med ett öga som ett tecken på stroke.

Fenomen

Ju tidigare en stroke känns igen och behandlas, desto större är chansen att skadan kan begränsas. Symtom som kan indikera en stroke är en krokig mun eller ett lutande munhörn, en förlamad arm eller ett ben och otydligt tal eller ord som inte går att förstå.

Källor):
  • Medicinsk Xpress