Människor med Restless Legs Syndrome önskade

På måndag inledde en ny webbplats, www.rlsvraaglijst.nl, en större studie av rastlösa ben eller Restless Legs Syndrome (rls).

Uppskattningsvis en halv miljon holländare kan inte slappna av och sova bra på kvällen och på natten på grund av RLS. För att bättre hjälpa dessa människor med detta tillstånd måste det finnas mer tydlighet om klagomålen och tillståndets påverkan på det dagliga livet. Det är därför, i samarbete med Dr. R.M. Rijsman, neurolog vid Slaapcentrum i Haag och ansluten till Restless Legs Foundation, utvecklade en undersökning på www.rlsvragenlijst.nl.

Rls är en allvarlig sjukdom i nervsystemet. Klagomålen leder till trötthet och dålig funktion under dagen. Symtomen är svåra att beskriva: klåda, smärtor, bubblor, sparkar och stimuli i benen, vilket gör det svårt att hålla dem stilla. Ofta ärvs detta tillstånd. Människor som tror att de har RLS uppmanas att testa detta på webbplatsen och slutföra undersökningen.