Motion och kaffe förändrar DNA

BAARN - Du skulle tro att DNA är något du har ärvt och inte kan ändras. Men svenska forskare säger nu att motion leder direkt till en förändring av DNA hos inaktiva människor.

Detsamma gäller för koffein i din kopp kaffe. Det påverkar musklerna på samma sätt. Det är slutsatsen som forskargruppen vid Karolinksa-institutet i Stockholm drar.

Justering
Den underliggande genetiska koden i musklerna förändras inte med rörelse, men DNA-molekylerna i musklerna ändras. Anpassningarna är de första stegen i den genetiska omprogrammeringen av muskeln för ökad styrka och andra anpassningar som är fördelaktiga för rörelse.

"Våra muskler är mycket flexibla", förklarar forskaren Juleen Zierath. "Vi säger ofta" Du är vad du äter. "Våra muskler formar sig efter vad du gör. Om du inte använder den förlorar du den." Använd den eller förlor den. " Detta är en av de mekanismer som gör det möjligt. "

Mimic
DNA-förändringarna kallas epigenetiska anpassningar och involverar återvinning eller förlust av vissa kemiska markörer på DNA. I laboratoriet simulerade forskarna en rörelse i inaktiva muskler. Detta visade att DNA innehöll färre markörer efter en träningsperiod. Enligt forskarna är detta hur muskeln förbereder sig för aktivitet och förstärkning.

Överraskande visade sig att dricka kaffe initierade samma förändringar. Koffeinet i kaffet verkar ha samma muskelaktiverande effekt som en verklig rörelse. Ändå rekommenderar Zierath att dricka kaffe istället för att träna.

Källor):
  • Medicinsk Xpress