Motion är bra för demens

Människor med demens som tränar förbättrar sitt tänkande och dagliga liv. Detta framgår av en systematisk granskning av Cochrane Collaboration.

Forskarna studerade åtta olika studier med mer än 300 patienter. Träning gjorde lite för patienternas humör, men det hjälpte dem att utföra dagliga aktiviteter som att stå upp från en stol. Dessutom ökade rörelsen kognitiv färdigheter.

Om detta faktiskt leder till en bättre livskvalitet är oklart. Men forskarna är optimistiska. "Uppföljningsundersökningar behövs för att avgöra vilken träningsform som passar bäst för patienter med Mänsklig", säger forskare Dorothy Forbes vid University of Alberta, som genomförde översynen tillsammans med kollegor. "Kanske kan vi också ta fram riktlinjer för övning i framtiden. Graden av träning är också en punkt som kräver ytterligare forskning."

Källor):
  • BBC