Mörk choklad bra för hjärtsvikt

BAARN - Enligt forskare vid UC San Diego School of Medicine har patienter med hjärtsvikt och typ 2-diabetes nytta av mörk choklad. Både hjärtmuskulaturens funktion och de normala musklerna förbättras.

Detta framgår av en mindre studie bland 5 extremt sjuka patienter. Dessa patienter drabbades huvudsakligen av mitokondrier i skelettmuskulaturen. Mitokondrier är cellens energicenter och säkerställer att musklerna kan röra sig och dra ihop sig. Både hos patienter med hjärtsvikt och diabetes typ 2 finns det en begränsning i dessa kraftverk, vilket resulterar i att hjärtets och skelettmuskulaturens funktionella kapacitet minskar.

Forskning
Epicatechin, en flavonoid i bland annat mörk choklad, ökar volymen av mitokondrier hos dessa patienter. Under en period av tre månader konsumerade deltagarna mörka chokladkakor och dricker med totalt 100 mg epicatechin dagligen. Efter de tre månaderna fann forskarna en ökning av mitokondriernas volym och fler kristus. Dessa är inre membran i mitokondrierna, som är av stor betydelse för kraftverkens funktion.

Resultaten liknar tidigare djurstudier. I en uppföljningsstudie kommer forskargruppen att testa effekten av epicatechin på rörligheten hos patienter bland en större grupp deltagare. De kommer också att inkludera en kontrollgrupp i denna studie.

Källor):
  • Medicinska nyheter idag