Måttlig smog på grund av fint damm

Nederländerna kämpar med måttlig smog, rapporterar National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). Smogen orsakas av en kombination av torrt, vindlöst väder och ett högtrycksområde och Sahara-damm i atmosfären.

Sedan förra måndagen talas det om smog, som har ökat de senaste dagarna. Regn väntas i morgon. Detta minskar smogen.

Smoglarm

Lung Fund anser att det bör finnas ett smoglarm för att varna människor om luftföroreningar. "Det gör människor sjuka. Belgien och England skulle vidta åtgärder mot denna luftförorening," säger Michael Rutgers från Lung Fund. "Men den nederländska regeringen är där och tittar."

Koncentrationerna av partiklar överstiger idag värden på 70 mikrogram per kubikmeter. Omgivande länder som Belgien och Frankrike kommer då att utfärda en smogvarning, eftersom människors hälsa står på spel.

Inte seriös

Kees van Luijk från RIVM försvarar politiken att vara försiktig med att ge en smogvarning. "Du bör inte varna för snabbt, för då riskerar du att vi inte kommer att tas på allvar nästa gång", sa van Luijk till NOS.

Källor):