Munbakterier orsakar hjärtsjukdom

BAARN - Munbakterier som kommer in i blodomloppet kan orsaka blodproppar och leda till allvarlig hjärtsjukdom endokardit. Detta säger forskare från Royal College of Surgeons i Irland och University of Bristol.

Bakterien Streptococcus gordonii är en vanlig invånare i mynt och bidrar till bildandet av tandplack på tänderna. Om dessa bakterier kommer in i blodomloppet genom blödande tandkött kan de orsaka skador genom att maskera sig som humana proteiner.

Blodkoagulering Forskargruppen upptäckte att S. gordonii kan producera en molekyl som efterliknar det humana proteinet fibrinogen, en blodkoagulationsfaktor. Detta skapar blodplättar i blodkärlen. Blodproppar stänger av bakterierna vilket gör dem oåtkomliga för immunsystemet eller antibiotika. Detta kan orsaka endokardit, en inflammation i hjärtans inre vägg. Blodproppar kan också blockera blodflödet till hjärtat och hjärnan.

Behandling Helen Petersen presenterade resultaten av studien vid ett möte i Society for General Microbiology i Dublin. Enligt forskaren kan denna upptäckt bidra till utvecklingen av en behandling för bakteriell endokardit. "Cirka 30 procent av människor med bakteriell endokardit dör, och nästan alla patienter behöver kirurgi för att ersätta hjärtklaffen", säger Petersen. "Vi kan kanske förhindra det i framtiden."