Ny punktmetod sparar liv

EINDHOVEN - En ny metod för hjärtpatienters angioplastik kommer att rädda 200 holländares liv varje år. Detta framgår av internationell forskning som leds av Catharina Hospital i Eindhoven.

Resultaten av denna studie har publicerats i New England Journal of Medicine. Med den nya metoden doppas bara de strikturer som orsakar klagomålen.

Förträngningar i kransartärerna är vanliga. Cirka 25 procent av holländarna över 50 år och inte mindre än 40 procent av holländarna över 60 år har en eller flera strängningar i kranskärlen.

Inte alla dessa strikturer orsakar klagomål. De flesta av dessa kan behandlas bra med enbart läkemedel. Om strikturerna orsakar klagomål, till exempel syrebrist i venen bakom strikturen, är det nödvändigt att pricka på dem. Då minskas risken för död eller hjärtinfarkt.

Pålitlig metod
Det är därför viktigt att ha en tillförlitlig metod för att kunna bestämma mycket exakt för varje förträngning separat om denna förträngning orsakar syrebrist eller inte.

Tack vare den nya metoden krävs mindre doppning och det sparar många allvarliga komplikationer som ofta kan uppstå. Den nya behandlingen är också kostnadseffektiv.

Källor):
  • Catharina Hospital Eindhoven