Ny gen spelar roll i hjärtarytmi

ROTTERDAM - Forskare från bland annat Erasmus MC har gjort ett genombrott i forskning om den vanliga hjärtrytmstörningen förmaksflimmer.

Forskarna har upptäckt en ny gen som spelar en roll i hjärtsjukdomar. De hoppas att deras upptäckt gör det möjligt för dem att utveckla bättre läkemedel för patienter. Forskningen har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Genetics.

Förmaksflimmer är en av de vanligaste hjärtsjukdomarna. En av fyra personer kommer att drabbas av det i sitt liv. Tillståndet utvecklas på grund av att hjärtatrierna dras oregelbundet och för snabbt.

Detta kan få patienter att bli yr, trötta eller andfådda. Dessa hjärtarytmier kan också få allvarliga konsekvenser. patienter löper större risk för till exempel stroke eller hjärtsvikt.

Källor):