Den nya punktmetoden verkar vara effektiv

En ny angioplastikmetod verkar göra skillnad på 15 000 dödsfall världen över varje år, varav 200 i Nederländerna. I denna sofistikerade punktmetod mäts blodtrycket först i kransartärerna med en speciell sensor för att upptäcka strängningar.

Först när en förträngning har lokaliserats ordentligt görs prickning. Den nya metoden fungerar mycket mer exakt än den standardmetod som hittills oftast använts.

Studien av Catharina Cardiovascular Center publicerades på söndagen i den medicinska tidskriften The Lancet. Resultaten presenterades igår på European Cardiology Congress i London.

FFR-metod

Studien visar att tack vare den nya angioplastitekniken, den så kallade FFR-metoden, kan kardiologer korrekt kartlägga om blodflödet till hjärtmuskeln hindras av en förträngning i kranskärlen. Den gamla metoden var bara 70 procent korrekt, med FFR-metoden var noggrannheten 95 procent.

I studien följde forskarna 1000 patienter med multipla kranskärlsavvikelser i flera år. Den nya metoden har viktiga fördelar. Studien visade att risken för dödsfall, chansen att få hjärtinfarkt och chansen att få ett nytt stentprocedur eller en bypass är 25 till 30 procent. De positiva effekterna finns fortfarande efter fem år.

FFR-mätningen används nu över hela världen i alla större hjärtcentra, 600 000 behandlingar per år, och proceduren har säkerställt att färre stentar krävs, behandling är billigare och sjukhusinläggningar har förkortats.

Källor):
  • Catharina Hospital Eindhoven