Ofta kognitiva problem efter hjärtstillestånd

Hälften av patienterna som överlever hjärtstopp upplever därefter problem med sina kognitiva funktioner, till exempel minne. Detta visar en studie från svenska Lunds universitet.

Forskarna följde 950 personer från Europa och Australien som upplevt hjärtstillestånd. Efter sex månader hade hälften av patienterna dött. De överlevande genomgick tester som undersökte deras kognitiva funktioner. Dessutom ombads de och deras släktingar att ange vad som hade förändrats efter hjärtstilleståndet.

Nästan 300 patienter deltog i ännu mer djupgående tester. Deras resultat jämfördes med resultaten från en kontrollgrupp bestående av hjärtpatienter.

Problem med kognitiva funktioner

Hälften av personerna som överlevde hjärtstilleståndet visade sig ha problem med sina cognitiva funktioner. Vad som förvånade forskarna är att kontrollgruppen upplevde liknande problem.

"Vi trodde att det skulle finnas en markant skillnad mellan grupperna eftersom hjärtpatienterna inte utsattes för syrebrist i hjärnan. Ändå visade de ungefär samma tecken på måttlig hjärnskada som patienterna som hade fått hjärtstillestånd", säger Tobias Cronberg.

Riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom

Forskarna tror därför att de kognitiva problemen till stor del är relaterade till de riskfaktorer som är vanliga hos personer med olika hjärtproblem. Till exempel diabetes, högt blodtryck och högt kolesterol. Andra studier har visat att dessa faktorer ökar risken för demens.

Resultaten av studien dök upp i Circulation and JAMA Neurology.

Källor):
  • Medicinsk Xpress