OPCAB hjärtkirurgi

OPCAB är en bypassoperation som utförs utan att stoppa hjärtat.

En koronar bypasstransplantation är en vanlig operation som innebär att man kringgår blodcirkulationen genom en blockerad kranskärl. I de flesta bypassoperationer stoppas hjärtat och en hjärt-lungmaskin tar över hjärtat och lungans uppgifter.

Medan de flesta traditionella bypassoperationer är framgångsrika, upplever vissa patienter tillfällig minnesförlust eller andra biverkningar som kan förknippas med användningen av en hjärt-lungmaskin.

OPCAB (off-pump coronary artery bypass) gör det möjligt för kirurgen att utföra bypassoperationer utan att stoppa hjärtat. I en form av OPCAB öppnas bröstet och kirurgen minskar hjärtets rörelser med en stabiliseringsanordning.

Ett elastiskt band placeras runt den blockerade artären för att stoppa blodflödet. Ett blodkärl från en annan del av kroppen skapas mellan aortan och en punkt bortom blockeringen. Venklämmorna släpps och blod kommer nu att strömma genom den reparerade artären.

Vissa patienter kan kvalificera sig för en mindre stressande form av OPCAB. Detta kallas MIDCAB (minimalt invasiv direkt kranskärlsbypass). Ett litet snitt görs på vänster sida av bröstet. Hjärtat stabiliseras och patientens bröstartär används som en bypass så att cirkulationen kan kringgå längs den blockerade kransartären.