'Optimism skyddar mot hjärtproblem'

BAARN - Optimala, glada människor har mindre risk för hjärtproblem. Amerikanska experter rapporterar detta.

Glada, optimistiska människor har en lägre risk för hjärt-kärlsjukdom och mindre risk för stroke, enligt Harvard-undersökningen. Forskarna analyserade mer än 200 studier inom detta område.

Även om vissa människor är naturligt friskare sänker känslan av välbefinnande riskfaktorer som högt blodtryck och kolesterol. Risken för sjukdom var 50 procent lägre hos de mest optimistiska människorna. Oberoende av ålder, socioekonomisk status, rökvanor och kroppsvikt. Livstillfredsställelse och lycka påverkade också hjärthälsan positivt.

Anslutning Forskare Julia Boehm betonar att detta är en koppling och att forskningen inte bevisar att välbefinnande skyddar mot hjärtsjukdomar. Dessutom är det naturligtvis svårt att mäta lycka. Tidigare studier av en koppling mellan humör och hjärtsjukdom fokuserade på stress och ångest snarare än positiva känslor.

Forskningen publiceras i Psychological Bulletin.

Källor):
  • BBC