Optimism sänker risken för hjärtsvikt

Optimistiska medelålders vuxna har en minskad risk för hjärtsvikt. Forskare vid University of Michigan och Harvard University har kommit till denna slutsats.

Jämfört med icke-optimistiska studiedeltagare hade optimisterna en 73 procent lägre risk, enligt en studie av 6808 personer över 50. Deltagarna följdes i fyra år.

Även efter kontroll av olika faktorer som livsstil, sjukdomar och biologiska aspekter bibehölls effekten. Under de fyra åren av studien minskade optimismen risken avsevärt.

Tidigare forskning har redan visat att optimism är förknippat med hälsosamt beteende som mer motion, hanterar stress och hälsosam kost. Detta förbättrar också fysisk funktion och andra positiva hälsoeffekter. Alla dessa aspekter är starkt relaterade till hjärtsvikt.

Resultaten publiceras online i Circulation: Heart Failure.

Källor):
  • Medicinsk Xpress